Oznaczenia referencji

Rolki, wózki i zawiasy – oznaczenia i numery naszych części u partnerów handlowych.

Zertifikat

Bescheinigt dass das unternehmen ein Qualitatmanagementsystem hat und andwendet.

ISO Certifikate

Certifies that ROLL s.c. has established and applies a Qaulity Management System.

Сертификат

Сертификат на внедрение и применение системы менеджмента качества.

Certyfikat ISO

Certyfikat zaświadczający o wdrożeniu i stosowaniu systemu zarządzania jakością .

Opinia o wyrobach

Opinia CENTRUM CERTYFIKACJI CECE.

Deklaracja zgodności

Wyroby objęte deklaracją. Przepisy, wytyczne, normy i informacje.

Prawo ochronne na znak towarowy

Świadectwo ochronne na znak towarowy nadane przez urząd patentowy RP.